Spracovanie osobných údajov

 1. Spoločnosť Náladius s.r.o., so sídlom Studené 104, Jílové u Prahy, 252 42, zapísaná uu mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 190268 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), najmä tieto osobné údaje:
  * Meno a priezvisko
  * E-mailovú adresu
  * Telefónne číslo
  * adresu
 2. Ochrana osobných údajov a informácie o zákazníkoch budú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Českejrepubliky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov týkajúcich sa mena a priezviska, adresy bydliska či miesta podnikania, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, e-mailu, telefónneho čísla a ďalších údajov (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje") pre účely realizácie internetových obchodov spomínaných v týchto obchodných podmienkach a na účely vedenia jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci súhlasí tiež so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení týkajúcich sa internetových obchodov spomínaných v týchto obchodných podmienkach. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho sám o sebe nebude prekážkou pre uzavretie kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu uvedeného v týchto obchodných podmienkach.
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, pričom okrem týchto osôb a osôb prepravujúcich či prepravujúcich objednaný tovar nebudú osobné údaje kupujúceho predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané alebo poskytované tretím osobám s výnimkou inštitúcií alebo úradov, ktoré na to budú mať zo zákona nárok.
  Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  5.1. technická správa eshopu zaistená spoločností BSSHOP so sídlom Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov

  5.2. poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping sro, sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlin

  5.3. služba Sklik.cz a Zbozi.cz prevádzkovaná spoločnosťou Seznam.cz, as, so sídlom Radlická 3294/10, Praha 5

  5.4. služba Zasilkovna.cz prevádzkovaná spoločnosťou Zásilkovna sr.o. so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

  5.5. služba PPL prevádzkovaná spoločnosťou PPL so sídlom K Borovému 99, Říčany - Jažlovice

  5.6. služba GLS prevádzkovaná spoločnosťou GLS sro so sídlom Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava

  5.7. služba Ecomail.cz prevádzkovaná spoločnosťou Ecomail CZ, sro so sídlom Na Zderaze 15, Praha 2

  5.8. služba Google Analytics a Google Adwords prevádzkovaná spoločnosťou Google so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Dotazník zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak zasielanie v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete.
  Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.
 7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú s tým, že kupujúci súhlasí s tým, aby boli tieto osobné údaje uchovávané a archivované. Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 8. Kupujúci poskytnutím svojich osobných údajov súčasne potvrdzuje, že jeho osobné údaje sú presné, úplné a pravdivé, a že je predávajúcemu poskytuje dobrovoľne.
 9. Kupujúci má právo písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Písomné odvolania tohto súhlasu musí zaslať predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu jeho prevádzkárne Ke Mlýnu 19, Jesenice u Prahy - Kocanda, 252 42.
 10. Pokiaľ bude mať kupujúci za to, že predávajúci alebo spracovateľ uvedený v bode 5. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušným právnym predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov, môže požiadať písomne predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstránili závadný stav, ak bude zistený a dokázaný. Ak by predávajúci alebo spracovateľ žiadosti kupujúceho nevyhovel, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
 11. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať, pričom predávajúci má právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies